Skip to main content

Burgerparticipatie

Heeft u als burger een vraag, tip of opmerking voor het Gezondheidscentrum Axel? Dan kunt u terecht bij de Groep Burgerparticipatie; de brug tussen de burgers en het gezondheidscentrum.

Aanspreekpunt voor burgers
De leden van de Groep Burgerparticipatie zijn betrokken Axelaars. Zij zijn op vrijwillige basis aanspreekpunt en luisterend oor voor de bevolking over inhoudelijke kwesties (beleidsmatige zaken). De Groep Burgerparticipatie weet wat er ‘leeft’ onder de bevolking en vangt signalen op die voor de participanten van nut kunnen zijn. De Groep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gebruikers van het Gezondheidscentrum Axel.

Formele rol binnen bestuur
De Groep Burgerparticipatie heeft een formele rol binnen het bestuur van het Gezondheidscentrum. Er wordt op regelmatige basis van gedachten gewisseld.

Kwaliteit van zorg
De kwaliteit van de zorg heeft een hoger niveau door de samenwerking tussen de participanten van het Gezondheidscentrum Axel en ruimte voor de inbreng van de Groep Burgerparticipatie.

 

De Groep Burgerparticipatie van het Gezondheidscentrum Axel is bereikbaar per post, e-mail of telefoon:

p/a De Ruyterstraat 1

4571 BW Axel

T: 0115 - 564206

E:gcaxelburgerparticipatie@gmail.com